BAN GIÁM ĐỐC VÀ TẬP THỂ GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN TRUNG TÂM
SGK đã về tới trung tâm

 SGK đã về nhé các em . Phải nói rằng mùa Covid -19, hành trình để sách về tới trung tâm thật gian nan và tốn kém. 

Những PHHS nào gần CS1 đến lấy giúp cô. Những em nào xa thì ngày mai cô sẻ giao cho. Nhớ giử máy nhé. Tks

Ms Hằng 

Giám đốc Trung Tâm SGLD
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trung tâm trao học bổng cho trường mầm non Mặt Trời Nhỏ

Thông báo ra mắt tổ tư vấn chuyên môn