Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2022

 BAN GIÁM ĐỐC VÀ TẬP THỂ GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN TRUNG TÂM
Thông báo DANH SÁCH & DẶN DÒ CÁC EM ĐI THI KỲ THI QUỐC TẾ STARTERS - MOVERS NGÀY 03/04/2022 - CHỦ NHẬT

Hình ảnh
  THÔNG BÁO:  V/v : DANH SÁCH & DẶN DÒ CÁC EM ĐI THI KỲ THI QUỐC TẾ STARTERS - MOVERS NGÀY 03/04/2022 - CHỦ NHẬT. Trung Tâm ngoại ngữ Saigon - London xin thông báo đến quý tất cả quý PHHS danh sách các em hs tham gia kỳ thi quốc tế Starters & Movers Ngày 3/4/2022  ( chủ nhật). Kính mong quý PHHS đưa các em đến TT theo đúng thông báo đính kèm. Trân trọng cảm ơn. TTNN Saigon-London.