BAN GIÁM ĐỐC VÀ TẬP THỂ GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN TRUNG TÂM
Sách Giáo Khoa các khối của SGLD


Audio : https://drive.google.com/drive/folders/1c2Qvh5Q49lpLjS8XtMa4lqVf9ub4nsYy?usp=sharing

 

Sách Tiếng Anh lớp 1:
Tải sách về : Bấm vào đây

Sách bài tập Tiếng Anh 1 :Tải sách về : Bấm vào đây


 Sách Tiếng Anh lớp 2 :
Sách bài tập Tiếng Anh lớp 2 :


Sách Tiếng Anh lớp 3 :


Tập 1 
Tập 2 :


Sách Tiếng Anh lớp 4 :


Tập 1 :

Tập 2 :

Sách Tiếng Anh lớp 5 :
Tập 1 :


Tập 2 :


Sách Tiếng Anh lớp 6 :


Tập 1 :


Tập 2 :

Sách Tiếng Anh lớp 7 :


Tập 1 :
Tập 2 :
Sách Tiếng Anh lớp 8 :


SGK tập 1 :
SGK Tập 2 :Sách Tiếng Anh lớp 9 :


Tập 1 :

Tập 2 :
Sách Tiếng Anh lớp 10 :


Tập 1 :

Tập 2 :
Sách tiếng anh lớp 10 hệ 7 năm : https://bit.ly/3Cm2dfG
Audio Sách tiếng anh lớp 10 hệ 7 năm : https://bit.ly/3nCP6Tr

Sách Tiếng Anh lớp 11 :


Tập 1 :

Tập 2 :

Lớp 11 Nâng Cao :Sách Tiếng Anh lớp 12 :Tập 1 :
Tập 2:


Starters :

Fun for Starters 2nd :Fun for Starters 4th :
+ Student book : Student book
+ Audio CD : CD Mp3


Succeed Starters :Starters Authentic Examination Paper 1 :
Starters Authentic Examination Paper 2 :Starters Authentic Examination Paper 3 :

Bài tập thực hành tiếng Anh cấp độ Startershttps://drive.google.com/file/d/14AdjcrCBUIPJBx5jT3GUqYDFfXB091R5/view?usp=sharing

Movers :

Fun for Movers 2nd :Fun for Movers 4th :

Ebook : Tải về
Audio : Tải về

Succeed Movers :
Movers Authentic Examination Paper 1 :
Movers Authentic Examination Paper 2 :
Movers Authentic Examination Paper 3 :

Bài tập thực hành tiếng Anh cấp độ Movers : https://drive.google.com/file/d/1qti_ZxMvMDMDdB4GAp0vu3OtoybC1H6y/view?usp=sharing

Flyers :


2nd edition :4th edition :Succeed Flyers :
Flyers Authentic Examination Paper 1 :
Flyers Authentic Examination Paper 2 :
Flyers Authentic Examination Paper 3 :

KET :
PET :IELTS :
+ Wordbook : 
AMERICAN GIAO TIẾP : 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trung tâm trao học bổng cho trường mầm non Mặt Trời Nhỏ

Thông báo ra mắt tổ tư vấn chuyên môn