BAN GIÁM ĐỐC VÀ TẬP THỂ GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN TRUNG TÂM
Các chiến binh IELTS của trung tâm SGLD

 Cùng đếm ngược thời gian, hóng tin mừng từ các thí sinh IELTS của trung tâm nào các bạn ơiNhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kỳ thi quốc tế vừa qua của trung tâm 10/04/2021

Lễ hội Halloween

Ước mơ lớn - Thành công lớn