BAN GIÁM ĐỐC VÀ TẬP THỂ GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN TRUNG TÂM
Lời chia sẻ của phụ huynh bé Phạm Khánh Băng

 


Ta sẽ luôn đồng hành cùng bạn ấy ✨ Cảm ơn Trung Tâm Anh Ngữ Sài Gòn London tổ chức cuộc Thi này ✨Cảm ơn giáo viên phụ trách ✨Cảm ơn tất cả các bạn bè Huỳnh Ngân đã yêu quý ủng hộ like bài bé 👍👍👍Sẽ cố gắng cho mùa Thi kỳ tới

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kỳ thi quốc tế vừa qua của trung tâm 10/04/2021

Lễ hội Halloween

Ước mơ lớn - Thành công lớn